Onze visie en missie

Visie | Stichting Netwerk Dien je Stad, gevormd door de vijf projecten, gelooft dat ieder mens waardevol is en het waard is om gezien te worden. Er zijn in Ede mensen die eenzaam zijn en vastlopen omdat ze geen netwerk hebben of geen financiële middelen om hulp in te kopen. Wij geloven dat door ontmoeting en verbinding tussen mensen de kwaliteit van leven wordt verhoogd en dit een oplossing is voor mensen die hulp nodig hebben. Netwerk Dien je Stad is er om van Ede een samenleving te maken waarin mensen naar elkaar omzien en elkaar tot steun zijn.

Missie | Stichting Netwerk Dien je Stad bouwt aan een Ede waarin mensen betekenis ervaren in het leven door elkaar te zien en naar elkaar om te zien.

Ons uitgangspunt

Identiteit | Wij geloven dat ieder mens uniek gemaakt, geliefd en waardevol is en gemaakt is om te leven in verbinding met elkaar. We geven, geïnspireerd op het voorbeeld van Jezus Christus, handen en voeten aan het omzien naar elkaar. Daarbij is iedereen welkom ongeacht afkomst, achtergrond, leeftijd en (geloofs)overtuiging.

Overtuiging / kernwaarden
Betekenisvol – Verbondenheid – Mensgericht

Doelstelling | Het stimuleren / bevorderen van de inzet van jongeren voor hun kwetsbare stadsgenoten in de Edese samenleving door hen hulp en een netwerk te bieden.

Bestuur

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding. De medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding.