Bijdragen aan onze missie

Wij waarderen jouw ondersteuning

Heb jij een bedrijf in Ede en wil je een waardevolle bijdrage leveren aan de Edese samenleving? We werken graag samen met bedrijven uit Ede. Je kunt ons steunen door:

  • een ervaringpslek voor een jongere te bieden,
  • middelen beschikbaar te stellen,
  • sponsoring, donatie, of een andere vorm van financiële steun,
  • bij te dragen aan het sponsor – Kerstconcert, georganiseerd door de Vriendenstichting.
Contact opnemen
Ervaringsplekken

Heb je een leer- of werkplek beschikbaar?

Bij het project MDT YourCube kunnen jongeren een periode vrijwilligerswerk doen op een plek wat bij hen past. Als invulling van de maatschappelijke diensttijd (MDT) dragen zij daardoor bij aan de samenleving en leren er zelf ook heel veel van. Vanuit het project ontvangen jongeren begeleiding en training.

Ik heb plekken beschikbaar
21.400 jongeren bereik
+20k vrijwilligersuren

“Door Stichting Netwerk Dien je Stad te steunen ben ik maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen”

Zij gingen u voor

Samenwerkingen