Waar willen we naartoe? Een visie is essentieel om deze vraag te beantwoorden. Daarom zijn we als team, onder leiding van René Visser van Transitio, begonnen met het vormgeven ervan. Door middel van het bouwen van LEGO-constructies hebben we onze visie kunnen verwoorden en delen met elkaar. Onze individuele creaties zijn samengevoegd tot zowel een projectvisie als een organisatievisie. Het was een leerzame, opbouwende en gezellige avond!