Na de 10e jubilieumeditie van het jaarlijkse Ontmoetingsfeest in december 2019, gaat dit jaar het 11e Ontmoetingsfeest helaas niet door. De maatregelen die gelden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen beperken het om een groot evenement als het Ontmoetingsfeest plaats te laten vinden.  

Op grote schaal zijn deze ontmoetingen, zoals op het Ontmoetingsfeest, niet mogelijk. Maar het is bijzonder om te zien dat er dagelijks veel ontmoetingen op een kleinere schaal plaats vinden. Zo worden er vanuit Netwerk Dien je Stad vele verbindingen gelegd tussen Edenaren die hulp of steun nodig hebben en jongeren die vrijwillig van betekenis willen zijn voor hen. Jongeren zijn maatje van jong en oud en zetten zich in tegen eenzaamheid. Of ze bieden huiswerkbegeleiding of doen een praktische klus om ondersteuning te kunnen bieden. Deze ontmoetingen worden elke keer aangepast aan de maatregelen die op dat moment gelden.  

De kleine ontmoetingen zijn een welkome ervaring voor de mensen die deze steun en hulp goed kunnen gebruiken. Dat besef voor jongeren is op dit moment extra aanwezig, nu door de maatregelen die gelden hun eigen fysieke contact ook beperkt wordt tot maximaal 2 personen per dag. De bewuste keuze om dan toch bij iemand anders langs te gaan die dat goed kan gebruiken is dan extra waardevol. Onze waardering gaat uit naar zoveel (jonge) mensen die zich inzetten voor zoveel Edenaren in een kwetsbare situatie of die eenzaam zijn.  

Hulp afgelopen jaar 

Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met wat we gewend zijn om te doen: (jonge) vrijwilligers in beweging brengen om van betekenis te zijn voor hun medebewoners in Ede. Binnen het huiswerkproject ‘Maatjes: meer dan huiswerk’ is een verdubbeling van het aantal trajecten ingezet om de kinderen die tijdens de sluiting van de scholen thuisonderwijs nodig hadden, digitaal te begeleiden bij hun schoolwerk. Daarnaast waren er ook veel extra hulpvragen van mensen die ten gevolge van het coronavirus hulp nodig hadden of in eenzaamheid terecht kwamen. Zo zijn er belmaatjes ingezet, zijn er boodschappen gedaan en bloemen- en kaartenacties gehouden.
Ook in deze periode staan we klaar om mensen die ten gevolge van het virus hulp nodig hebben te ondersteunen. 

We zijn trots op zoveel (jonge) mensen die zich in willen zetten en van betekenis zijn! 

Zelf hulp bieden of hulp nodig 

Mocht je graag wat voor een ander willen betekenen, of heb je zelf hulp of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Netwerk Dien je Stad, telefoonnummer: 0318-793005 of kijk op onze website ww.dienjestad.nl. 

Binnen Ede zijn er verschillende activiteiten waar je aan mee kan doen. Zo is er Eerste kerstdag een grote actie van allemaal samenwerkende organisaties die een kerstmaaltijd aanbieden die je live via Omroep Ede kan volgen. Binnenkort volgt daar meer informatie over. 

Wil je nog nagenieten van het Ontmoetingsfeest van 2019, bekijk dan hier de aftermovie.