‘Ik heb mijn motivatie voor het leven weer teruggevonden’.

Een kantelpunt in zijn leven noemt Django (22) zijn deelname aan het MDT programma YourCube van TijdVoorActie. Hij besteedde 80 uur aan vrijwilligerswerk op de publieksboerderij de Proosdij in Ede en ontving daarvoor in juli zijn Europass. ‘Ik ben uitgegroeid tot een stabiel persoon.’

‘Ik zat in een burn-out, bleef thuis in bed liggen en kwam alleen naar buiten voor boodschappen’

Tijdens zijn maatschappelijke diensttijd was Django ondersteunend begeleider van cliënten. ‘Samen met hen zorgde ik voor de dieren en het terrein, zodat de cliënten kunnen meedraaien in de maatschappij.’ In het vrijwilligerswerk werd hij begeleid door een medewerker van de Publieksboerderij de Proosdij en een begeleider van Netwerk Dien Je Stad.

Een jaar geleden zag het leven er van Django nog heel anders uit. ‘Ik zat in een burn-out, bleef thuis in bed liggen en kwam alleen naar buiten voor boodschappen’. Dat heeft alles te maken met de omstandigheden waarin hij opgroeide. Django komt van de straat, zoals hij het zelf omschrijft. ‘Vanaf mijn zesde was ik veel op straat te vinden omdat er thuis sprake was van huiselijk geweld. Op mijn elfde ging ik uit huis.’ Vervolgens leefde Django in vijftien verschillende woongroepen en pleeggezinnen.

Goed nieuws

Het leven van Django veranderde toen hij op een dag goed nieuws kreeg. Goede hulpverlening werd opgestart èn YourCube kwam op zijn pad. ‘Na verschillende intakegesprekken ben ik gestart met het vrijwilligerswerk. Ik ben bij de Proosdij uitgekomen omdat ik graag met dieren werk. Ik heb door het vrijwilligerswerk echt ingezien dat stilzitten voor mij geen optie is. Veel mensen die jarenlang stilzitten, verliezen de zin van het leven. Dankzij YourCube heb ik echt mijn motivatie voor het leven weer teruggevonden.’ Jongeren die overwegen om deel te nemen aan het YourCube programma wil hij meegeven eerst te bedenken wat je leuk vindt. ‘Je moet het namelijk écht graag willen en leuk vinden. Dan geeft je een goede motivatie om dagelijks aan de slag te gaan.’

‘Stilzitten is voor mij geen optie’

Django is zo enthousiast over zijn vrijwilligerswerk bij de Proosdij, dat hij zijn werkzaamheden heeft voortgezet. ‘Ik werk nu drie dagen per week bij de boerderij en ik vind het zo fijn om hier te werken. Dieren zijn echt mijn passie. Als ik daar ben, kan ik mijn gedachten afsluiten en me op mijn werk focussen.’