Fokko is al negen (!!) jaar vrijwilliger bij Netwerk Dien je Stad. Al vanaf de start van het netwerk is hij actief. Hij begon op kantoor, wat toen nog bestond uit twee kleine kamertjes. Hier hielp hij met administratieve klusjes, zoals het invoeren van uren of brieven versturen voor het Ontmoetingsfeest. Fokko: “Toen dacht ik, kantoorwerk is niks voor mij. Ik ben nog jong en heb energie, laat mij maar wat meer praktisch bezig zijn! Toen heb ik met een andere vrijwilliger heel veel praktische klussen gedaan. Ik heb ondertussen al zó veel gedaan, ik weet het allemaal niet meer…”

Veel van de mensen die Fokko tegenkomt zijn eenzaam. Om uiteenlopende redenen zijn ze in een isolement geraakt en vaak kunnen ze het dan niet meer zo goed overzien. “Dat ik iets kleins kan doen en hen daar zo bij kan helpen, dat is wel echt mooi!” vindt Fokko.

De dankbaarheid van de mensen is aan Fokko niet besteed: “Dan zeg ik: je mag je reep chocolade houden, als je mij een hand geeft ben ik tevreden.” Toch vindt hij het mooi dat mensen op hun eigen manier proberen iets terug te doen. “Soms gaan mensen tosti’s bakken, als je in de tuin bezig bent. Ze bieden je sowieso 23 keer koffie aan, en soms willen ze je dus een reep of fles wijn meegeven.”

Zelf is Fokko ook veranderd in de afgelopen jaren. “Geen mens is gelijk en de meeste mensen die ik tegenkom hebben het toch vaak zwaar. Vaak probeer ik dan een beetje te relativeren met humor. Niet richting hen, hoor! Maar gewoon een beetje grapjes maken. Eerder kon ik me dingen wel eens persoonlijk aantrekken, maar tegenwoordig weet ik beter hoe ik met mensen om moet gaan.”

Zolang hij nog tijd en ruimte heeft blijft Fokko actief bij Netwerk Dien je Stad. “Mensen denken vaak dat vrijwilligerswerk heel groots is en dat je er gelijk iedere week aan vast zit. Maar dat is helemaal niet zo, zeker bij praktische klussen kan je zelf aangeven wat je wilt. Zeker bij verhuizingen; iedereen die een uurtje helpt zijn we al blij mee!”

De voldoening die het hem geeft is de reden dat Fokko nog steeds betrokken is. Ook vindt hij het mooi om op deze manier iets van zijn christelijke levensovertuiging in praktijk te brengen. “Het levert je gewoon zoveel meer op als je je dienstbaar opstelt. En dan is Dien je Stad een hele mooie plek om daar invulling aan te geven.”

Wil jij ook een keer iemand helpen? Word vrijwilliger bij Netwerk Dien je Stad!
netwerk@dienjestad.nl