Wilt u meedoen aan het lesprogramma ‘Vraag, analyse, plan’ op de CHE?

Kader

Het lesprogramma vindt plaats in het eerste jaar van de vierjarige HBO-studie Social Work. De studenten zijn nog maar een aantal weken op school als zij al aan de slag mogen met methodisch hulpverlenen. Een aantal lessen hiervan zijn praktijklessen; de lessen waarbij de ouder* een belangrijke rol speelt. Tijdens deze lessen leren studenten contact maken, goede vragen stellen, samenvatten, de vraag analyseren om uiteindelijk (kleine) doelen te stellen en een ‘plan(netje) van aanpak’ te maken, samen met de ouder. Dit alles onder begeleiding van een methodiekdocent.

Parralel aan dit vak ontvangen de studenten ook andere vakken zoals pedagogiek, psychologie, sociologie en onderzoeksvaardigheden.

Planning

Er zijn 3 praktijklessen met de ouder. De eerste praktijkles vindt gewoonlijk plaats in week 40, de tweede in week 41 en de derde rond week 44.

Elke praktijkles bestaat uit 3 lesuren (1 lesuur duurt 45 minuten) voor een halve lesgroep.

Het 1e uur van dit blokje is alleen met de docent en de klas, in de laatste twee uren gaat de groep  met de ouder in gesprek. Je hebt te maken met een groep van ca. 10-12 studenten.

Aan het eind van de les wordt er geëvalueerd, soms met de ouder erbij en soms alleen met de klas en de docent. Afhankelijk van hoe het loopt ben je als ouder per les ongeveer een uur tot anderhalf uur ‘aan het werk’.

Verwachtingen aan de ouder

Als ouder hoef je je eigenlijk niet voor te bereiden. Wel is het belangrijk dat je bereid bent om open te zijn en je kwetsbaar op te stellen. De studenten zullen allerlei vragen gaan stellen en samen kies je dan een (opvoed)thema wat verder wordt uitgewerkt. De vraag die geldt als uitgangspunt is: als je (terug)kijkt naar de opvoeding van je kind(eren), wat gaat goed en wat vind je lastig/zou je (terugkijkend) iets anders willen doen.

In gesprek over de opvoeding zullen er ook thema’s (levensgebieden) die daarop van invloed zijn voorbij komen zoals bijvoorbeeld onderlinge relaties, werk/dagbesteding, lichamelijke gezondheid, financiën etc. Natuurlijk mag je als ouder wel een grens aangeven over wat je wilt delen en wat niet. Overigens wordt aan studenten gevraagd je privacy te respecteren; wat in de groep gedeeld wordt, blijft in de groep.

Feedback van jou als ouder aan de student wordt erg gewaardeerd. Dit kun je zelf aangeven maar ook de docent zal hier waarschijnlijk naar vragen: wat vond je een goede vraag, was er sprake van contact, hoe vond je de benadering van deze student? Etc.

De voorkeur gaat uit naar ouders met kinderen in de leeftijd van 5 tot 16 jaar.

De gang van zaken

Bij aankomst op de CHE meld je je bij de receptie. De gastvrouw biedt je een kopje koffie aan, vraag er naar als dit wordt vergeten. Ze wijst je zo nodig de weg naar het lokaal. Bij het lokaal word je opgevangen door de docent.

Tijdens de les zullen de studenten worden uitgedaagd om om de beurt met jou als ouder het gesprek te voeren over de opvoeding van de kinderen. Dit is voor de student ook vaak heel spannend! De student krijgt hierbij feedback van docent/mede studenten/jou als ouder zodat hij maximaal kan leren.

Doel van de studenten voor deze drie praktijklessen is om (zoals de naam van het vak al aangeeft) 1) een (hulp)vraag te formuleren, 2) deze te analyseren en 3) hier een plan van aanpak voor te maken. Dit alles natuurlijk samen met de ouder.

Vragen of meedoen?

Neem contact op met Netwerk Dien je Stad door te bellen naar 06-81196502 of te mailen naar netwerk@dienjestad.nl

Vraag naar Vincent Simon

* Waar ‘ouder’ staat kan ook ‘ouders’ worden gelezen