Over ons

Bron

De inspiratiebron voor het werk van Netwerk Dien je Stad is Jezus Christus. Hij kwam op aarde om andere mensen te dienen en liet op inspirerende wijze zien hoe je van betekenis kunt zijn voor je medemens.

Visie

Netwerk Dien je Stad gelooft in een samenleving waarin jongeren van betekenis zijn voor hun stadsgenoten. Op ieder gewenst moment is het voor jongeren mogelijk om iets voor een ander te betekenen. Jongeren worden gefaciliteerd met laagdrempelig en flexibel vrijwilligerswerk waarbij de ontmoeting met de ander centraal staat. Kwaliteit in het inspireren, begeleiden en het geven van betekenis is daarbij essentieel. Jongeren zijn waardevol, vandaag en in de toekomst. Als Netwerk Dien je Stad zijn we bereikbaar en toegankelijk. Er wordt meebewogen met wat er in Ede aan hulp en ondersteuning nodig is. De samenwerking tussen hulpontvangers, vrijwilligers en organisaties zorgt ervoor dat Ede een stad is waar mensen naar elkaar omzien.

WelZijn-92

Missie

Netwerk Dien je Stad biedt jongeren dagelijks de mogelijkheid om hulp te bieden aan stadsgenoten die eenzaam zijn of in een kwetsbare situatie zitten. We inspireren jongeren, faciliteren en begeleiden hen in de hulp die zij geven aan hun stadsgenoot. Zo helpen we mensen die kwetsbaar zijn en bieden we jongeren de mogelijkheid om van betekenis te zijn voor een ander.

Tuinieren

Achtergrond

Netwerk Dien je Stad is een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk dat bestaat uit jongeren en volwassenen die zich vrijwillig inzetten voor mensen in Ede en omgeving. Dien je Stad investeert in een Edese samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Het netwerk is in 2009 ontstaan vanuit het initiatief van Edese jongeren die betrokkenen waren bij Stichting TijdVoorActie

Netwerk Dien je Stad is een lokaal netwerk wat met vele partijen samenwerkt. Denk aan partnerorganisaties, scholen, kerken, gemeente en ondernemers. Stichting Netwerk Die je Stad is aangesloten bij Stichting TijdVoorActie. TijdVoorActie is een landelijk jongereninitiatief met als doel jongeren enthousiast maken om zich duurzaam in te zetten voor de medemens.

Netwerk Dien je Stad richt zich lokaal in Ede op een brede doelgroep van mensen in verschillende leeftijdscategorieën en met diverse achtergronden.

2020 in cijfers

Verhalen

Het verhaal van Marc & Nader

Nader is 20 jaar oud en komt oorspronkelijk uit Jemen. Met zijn vader, moeder, broer en 2 zussen woont hij nu ruim een jaar in Ede. Nader komt bij Marc op de boerderij op bezoek.

Het verhaal van Eva & Emiel

Emiel heeft een spierziekte en is hierdoor niet zo mobiel, ook hoort en ziet hij slecht. In Eva vindt hij een maatje om gezellig mee te kletsen, dingen te ondernemen én om samen te schilderen!

Het verhaal van Anja

Anja is pas 34 jaar, maar gaat vanwege een medische urgentie verhuizen. Ze is heel verdrietig dat bijna niemand haar wilt helpen, omdat zij dat ook niet kan. Wij helpen haar te verhuizen.

ANBI

Stichting Netwerk Dien je Stad

RSIN: 860712771
KvK nummer: 76631109

Publicatieplicht formulier LINK

Jaarrekening 2020 LINK

Beleidsplan 2022 LINK

Doelstelling
Het stimuleren / bevorderen van de inzet van jongeren voor hun kwetsbare stadsgenoten in de Edese samenleving door hen hulp en een netwerk te bieden.

Contactgegevens
E-mail: netwerk@dienjestad.nl
Telefoon: 0318-793005
Bezoekadres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Postadres: Postbus 8063, 6710 AB, Ede

Raad van Toezicht
Voorzitter
Jan Hordijk

Secretaris
Gerdine Otten

Algemeen bestuurslid
Freek van Holten

Dagelijks bestuur
Directeur-bestuurder
Eelke Dekens

Beloningsbeleid
De toezichthouders van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding. De directeur-bestuurder en medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Sociaal Werk. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.