Present Ede en Netwerk Dien je Stad hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Beide vrijwilligersorganisaties zetten zich in voor een Edese samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarin gaan ze nog nauwer samenwerken.

Present Ede is gespecialiseerd in het inzetten van groepen en hen de mogelijkheid geven om een zinvolle dag te beleven tijdens klusprojecten of sociale activiteiten. Netwerk Dien je Stad richt zich op het inspireren en faciliteren van jongeren om hun stadgenoten te helpen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. ,,Je kunt hierbij denken aan een tuintje opknappen, een bakje koffie drinken bij een oudere of samen boodschappen doen. De organisaties vinden elkaar in hun nieuwe vorm van vrijwilligerswerk en het van betekenis zijn voor mensen in Ede.”

HULPVRAAG Present Ede: ,,De vrijwilligers bepalen zelf wat ze willen geven aan tijd en talent, Present Ede zorgt voor goede match middels een geschikte hulpvraag in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Present Ede begeleidt de groepen vrijwilligers in de voorbereiding, uitvoering en afronding van de projecten. Hierdoor is het project voor de betreffende groep een positieve ervaring en is de eenmalige inzet echt ondersteunend aan bestaande hulpverleningstrajecten.”

NETWERK ,,Het gaat om mensen die in Ede wonen en zelf geen aanspraak kunnen maken op hun eigen sociale netwerk en geen financiën hebben om hulp in te kopen”, vult Netwerk Dien je Stad aan. ,,Met de inzet van jongeren wordt er hulp en netwerk geboden aan deze mensen. Door specifiek jongeren in te zetten als vrijwilliger bouwen we aan een sociaal duurzaam Ede van de toekomst.”

MOOIER MAKEN ,,Na tien jaar mooie en goede dingen te doen voor Ede vinden we het tijd om de samenwerking te onderschrijven. Om dit meer tastbaar te maken is er tijdens de bijeenkomst van het Maatschappelijk Netwerk Ede afgelopen donderdag 21 maart een overeenkomst ondertekend. Niet alleen om genietend terug te kijken op de afgelopen jaren, maar juist ook om met elkaar verantwoordelijkheid te nemen voor mensen die onze steun hard nodig hebben. Daarin is afstemming, elkaar verder bekend maken en met elkaar meedenken belangrijk. Samen willen we Ede nóg mooier maken!”

Bron: https://edestad.nl/lokaal/present-ede-en-netwerk-dien-je-stad-gaan-meer-samenwerken-567725

Foto: Carlo van Rijswijk