Stichting Netwerk Dien je Stad verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Op deze pagina staat precies wat je van ons kunt verwachten.

Artikel 1: Persoonsgegevens

1.1: Verwerking

Stichting Netwerk Dien je Stad houdt een administratie bij waarin persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen, bedrijven of instellingen die:

 • zich hebben aangemeld om Stichting Netwerk Dien je Stad  financieel te ondersteunen;
 • een bijeenkomst van Stichting Netwerk Dien je Stad hebben bezocht;
 • zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief;
 • medewerker en/of als vrijwilliger bij een van onze programma’s betrokken zijn;
 • gegevens hebben achtergelaten op de websites van Stichting Netwerk Dien je Stad.

1.2: Doeleinden

Wij verzamelen (persoons)gegevens (naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) om:

 • Overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren;
 • Een donateursadministratie te voeren;
 • Het organiseren van bijeenkomsten;
 • Contact op te kunnen nemen met onze vrijwilligers en medewerkers.

Stichting Netwerk Dien je Stad verzamelt persoonsgegevens via de website, bij het aanmelden voor een nieuwsbrief of bijeenkomst, of bij aanmelding als donateur, medewerker of vrijwilliger. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Artikel 2: Beveiligde website

2.1: SSL certificaat

De website van Stichting Netwerk Dien je Stad is beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit zorgt ervoor dat jij als bezoeker de website bezoekt via een beveiligde verbinding.

2.2: Cookies

Op de website van Stichting Netwerk Dien je Stad wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de website van Stichting Netwerk Dien je Stad en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser.

Stichting Netwerk Dien je Stad gebruikt de volgende cookies:

 • Functionele cookies; deze cookie zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.
 • Analytische cookies (Anoniem); deze cookies helpen mij om een beeld te krijgen van de manier waarop onze website wordt gebruikt.

Bovenstaande cookies maken in geen geval gebruik van jouw persoonsgegevens.

Artikel 3: Beveiliging / bewaartermijnen

Stichting Netwerk Dien je Stad neemt passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Netwerk Dien je Stad bewaard en verwerkt voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Artikel 4: Wijzigingen / verwijderen

4.1: Wijzigingen privacybeleid

Stichting Netwerk Dien je Stad controleert regelmatig haar privacybeleid en daarom kan het privacybeleid van tijd tot tijd gewijzigd worden. Alle wijzigingen worden doorgegeven in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Eerdere versies van deze privacyverklaring bewaren we in ons archief, zodat deze ook geraadpleegd kunnen worden indien nodig.

4.2: Wijzigen / verwijderen persoonsgegevens

Wanneer er wijzigingen zijn in de persoonsgegevens vragen we je die zo snel mogelijk aan ons door te geven, zodat we deze aan kunnen passen in onze administratie.

Als je geen klant meer bij Stichting Netwerk Dien je Stad bent of wenst om uit ons systeem gehaald te worden is het mogelijk dat je gegevens verwijderd worden. Voor wijzigen, inzage of verwijderen van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via netwerk@dienjestad.nl.

Artikel 5: Derden

In het geval Stichting Netwerk Dien je Stad gebruik maakt van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen we met de betreffende partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Stichting Netwerk Dien je Stad verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Wanneer je via de website van Stichting Netwerk Dien je Stad, wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Stichting Netwerk Dien je Stad.

Artikel 6: Meldplicht

Stichting Netwerk Dien je Stad is verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.

Heb je vragen over ons privacybeleid?

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Stichting Netwerk Dien je Stad
Stationsweg 109
6711 PN Ede
0318 793 005
netwerk@dienjestad.nl