Het project

Steun bieden
aan een kind

‘Maatjes meer dan Huiswerk’ vindt dat álle kinderen gelijke kansen verdienen. Helaas is dit niet altijd het geval. Wij zijn op dit terrein van betekenis door kinderen te koppelen aan een jonge vrijwilliger die hen een jaar lang begeleidt bij het maken of leren van hun schoolwerk. De begeleiding vindt voornamelijk plaats bij de kinderen thuis. Naast huiswerkbegeleider is de vrijwilliger een maatje. Door samen te spelen, mee te doen in het gezin en persoonlijke interesses te delen ontstaat er verbinding. Hierdoor bevordert het maatjescontact niet alleen de groei van schoolse vaardigheden, maar draagt de vrijwilliger ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

Aanmelden als vrijwilliger
Voor wie?

Welke kinderen vallen binnen in onze doelgroep?

Kinderen die in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit ‘Maatjes meer dan Huiswerk’, zijn kinderen van 8-12 jaar uit Ede die ondersteuning nodig hebben bij hun schoolwerk en dit niet uit hun eigen omgeving kunnen ontvangen. Dit komt bijvoorbeeld omdat:

  • er geen of beperkt netwerk aanwezig is
  • de taal voor beperkingen in de huiswerkbegeleiding zorgt
  • een kind baat heeft bij een één op één begeleiding
  • er geen financiële middelen zijn om huiswerkbegeleiding in te schakelen
Ik wil een kind inschrijven
Hulpvragen en activiteiten

Wil jij van betekenis zijn voor een kind?

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers om kinderen te begeleiden. Hieronder zie je drie voorbeelden van kinderen met een hulpvraag.

Bovenstaand overzicht toont voorbeelden van hulpvragen. We kijken graag met jou met welk kind jij een goede match zou zijn!

Neem contact op voor meer informatie
Ontmoet onze mensen

Het projectteam

Janita Magendans
Projectcoördinator Maatjes: meer dan Huiswerk
Annelien Rammelt
Projectleider Maatjes: meer dan Huiswerk
90 minuten per week
10x geholpen met huiswerk

“Je maakt natuurlijk huiswerk samen, maar je hebt vooral een gezellige middag.”

Anna (17) en Martha (19) zijn vriendinnen en huisgenoten. Alma (9) en Ahmad (10) broer en zus. De vier spreken wekelijks af met elkaar om huiswerk te maken én ook om samen iets leuks te doen. “We hebben het altijd gezellig samen.”

Lees het verhaal
Zo gaan wij te werk

Onze werkwijze

Kinderen worden aangemeld door de intern begeleider van de basisschool.

Wij maken kennis met de mogelijke vrijwilliger en koppelen hem of haar aan een kind die bij ons is aangemeld.

De vrijwilliger maakt kennis met het kind en zijn/haar ouder(s). Het team van Maatjes meer dan Huiswerk probeert hierbij aanwezig te zijn.

De koppels spreken wekelijks af