Donderdag 14 november kwamen zo’n 75 partners van verenigingen, stichtingen en overheid bij elkaar om samen op een symposium na te denken over de toekomst van vrijwilligerswerk. Het symposium werd georganiseerd door Netwerk Dien je Stad en Present Ede, ter ere van hun 10-jarige bestaan.

Willemijn Bot, van onderzoeksbureau Motivaction, deelde met de aanwezigen verschillende waarden en drijfveren om vrijwilligerswerk te doen. Wat motiveert mensen om zich in te zetten? Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat de voorkeuren van mensen veranderen en dat dit gevolgen heeft voor het werven van vrijwilligers.

Deze constatering werd door veel partners herkend. Eén van hen: “15 van de 16 vrijwilligers die actief zijn bij ons, zijn boven de 75 en al jaren actief. We vinden het heel lastig om nieuwe, jongere vrijwilligers te vinden.”  Hoe ziet deze ‘vrijwilliger van de toekomst’ er uit en hoe kan je deze binden aan je organisatie?  En sluit de behoefte van de vrijwilligers wel aan op de wensen van de hulpontvangers?  Er mag steeds meer gekeken worden naar wat mensen drijft, en minder naar de vacature die vervuld moet worden. “We moeten mensen vooral inzetten op plekken waar ze tot hun recht komen; waar ze dingen doen die ze goed kunnen, waar ze dingen kunnen leren en waar ze plezier uit halen” vindt één van de aanwezige partners. “Vrijwilligerswerk doen vanuit plichtsgevoel gaat niet meer op.” Willemijn Bot, aan het einde van de middag: “op basis van de voorbeelden uit de zaal denk ik dat de meeste organisaties al op de goede manier denken en zich bewust zijn van de uitdagingen. En dat is de allerbelangrijkste eerste stap.” 

Tijdens de borrel wordt flink nagepraat. “Dit is hele herkenbare thematiek” vertelt een medewerker van Humanitas DMH. “We zouden graag een aantal vrijwilligers binnen de organisatie inzetten, maar deze zijn lastig te vinden. Tegelijkertijd zouden we ook graag willen dat onze bewoners vrijwilligerswerk gaan doen, maar dat moet wel op hele laagdrempelige en flexibele manier zijn.” 

Een lastig vraagstuk voor alle organisaties die met vrijwilligers werken. Maar tegelijk een uitdagend een leerzaam proces, waarbij de Edese partners elkaar gelukkig goed weten te vinden om kennis en ervaringen te delen en waarin Netwerk Dien je Stad en Present Ede bereid zijn mee te denken. Een geslaagde en inspirerende middag voor alle betrokkenen.

https://www.youtube.com/watch?v=vAkJD-a0Rpg&feature=youtu.be