Het doel van de vriendenstichting

Vriendenstichting van
Netwerk Dien je Stad

De Vriendenstichting van Netwerk Dien je Stad zamelt gelden in voor Stichting Netwerk Dien je Stad (ANBI) en bekostigt activiteiten en projecten die hier betrekking op hebben. (Beoogde) activiteiten zijn:

  • Het werven van vrienden vanuit het Edese bedrijfsleven en kerken,
  • Samenwerking met Edese business- en serviceclubs,
  • Het onder de aandacht brengen van het werk van Stichting Netwerk Dien je Stad en de mogelijkheid tot (financiĆ«le) ondersteuning van activiteiten en projecten,
  • Het opzetten van activiteiten om bepaalde projecten van Stichting Netwerk Dien je Stad te ondersteunen, bijvoorbeeld het Kerstconcert op 14 december 2023.
Het bestuur

De vriendenstichting
heeft een eigen bestuur

Thamar de Bonte
Bestuur vriendenstichting
Jeanine Branderhorst
Bestuur vriendenstichting
Wim van den Brandt
Bestuur vriendenstichting
Hans Groothengel
Bestuur vriendenstichting
Marieke van der Heide
Directeur

ANBI

De Vriendenstichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift aan zowel de Vriendenstichting Netwerk Dien je Stad Ede is daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting (rekening houdend met het drempelbedrag).

Gegevens

RSIN: 860745284
Adres: Stationsweg 109, 6711 PN Ede
Telefoonnummer: 0318-793005
E-mail: netwerk@dienjestad.nl
KVK-nummer: 76682277
Bankrekening: NL41INGB0675221714

Beloningsbeleid

De leden van de Vriendenstichting ontvangen geen vergoeding. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.