Vriendenstichting

Het doel

De Vriendenstichting heeft ten doel: het ondersteunen, al dan niet financieel, van Stichting Netwerk Dien je Stad, gevestigd te Ede, en haar activiteiten, in de ruimste zin van het woord. 

De Vriendenstichting van Netwerk Dien je Stad zamelt gelden in voor Stichting Netwerk Dien je Stad (ANBI) en bekostigt activiteiten en projecten die hier betrekking op hebben. 

(Beoogde) activiteiten* zijn:
– Het werven van vrienden vanuit het Edese bedrijfsleven en kerken.
– Samenwerking met Edese business- en serviceclubs
– Het onder de aandacht brengen van het werk van Stichting Netwerk Dien je Stad en de mogelijkheid tot (financiële) ondersteuning van activiteiten en projecten. Waarbij ook activiteiten die anders niet plaats kunnen vinden ivm geen beschikbare financiële middelen.
– Het opzetten van activiteiten om bepaalde projecten van Stichting Netwerk Dien je Stad te ondersteunen.  

De stichting werft onder vrienden, partners en het Edese netwerk van Stichting Netwerk Dien je Stad. De vrienden kunnen bijvoorbeeld bedrijven, privepersonen of organisaties zijn.  

De vriendenstichting heeft een eigen bestuur. 

Bestuur
Hans Groothengel
Wim van den Brandt
Jeanine Branderhorst

ANBI
De Vriendenstichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Uw gift aan zowel de Vriendenstichting Netwerk Dien je Stad Ede is daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting (rekening houdend met het drempelbedrag).

Gegevens
RSIN: 860745284
Adres: Stationsweg 109, 6711 PN Ede
Telefoonnummer: 0318-793005
E-mail: netwerk@dienjestad.nl
KVK-nummer: 76682277
Bankrekening: NL41INGB0675221714

Beloningsbeleid
De leden van de Vriendenstichting ontvangen geen vergoeding. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Download:

Activiteitenverslag – tot nog toe geen activiteiten in 2020

Publicatieverslag

Jaarrekening

Beleidsplan Vriendenstichting Netwerk Dien je Stad