E E N Z A A M H E I D

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Maar eenzaamheid wordt een echt probleem als je je niet meer verbonden voelt met andere mensen. Maar ook als je minder contact hebt met andere mensen dan je eigenlijk zou willen.

Eenzaamheid gaat helaas niet vanzelf over en heeft grote invloed op de ‘zin’ die je in het leven hebt. Het aantal eenzame jongeren en ouderen nemen nog altijd toe.

Het thema eenzaamheid is een centraal thema in ons werk bij Netwerk Dien je Stad. Wij zetten ons samen met vele andere organisatie in #Ede dagelijks in in de strijd tegen eenzaamheid.

Wist je dat juist zij die zich eenzaam voelen, jou en mij kunnen helpen om van betekenis te zijn in het omzien naar andere mensen?

Wil jij betrokken raken bij iemand die zich eenzaam voelt en die persoon meer laten meedoen in Ede? Wij komen graag met je in contact!

Foto: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Dragana_Gordic / Freepik</a>